SECURITY GROUP BRNO - soukromá hlídací a bezpečnostní agentura

Recepční služby

Úvodní stránka » Služby » Recepční služby

U objektů, kde přes recepci vchází návštěvy a obchodní partneři poskytuje naše firma recepční, kteří s nimi mají první kontakt a informují navštívenou osobu o návštěvě. Příchozí návštěva je povinna ohlásit se u recepčního, kde oznámí firmu nebo navštívenou osobu. Recepční zapíše jméno návštěvy do knihy návštěv a vydá návštěvníkovi příslušnou průkazku, která ho opravňuje ke vstupu do areálu k návštěvě uvedené firmy. Pracovníci recepce ovládají základní znalost světových jazyků a svým vystupováním vytvoří návštěvě při prvním kontaktu příjemnou atmosféru.

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou