SECURITY GROUP BRNO - soukromá hlídací a bezpečnostní agentura

Fyzická ochrana vnitřních a vnějších prostorů organizací

Úvodní stránka » Služby » Fyzická ochrana vnitřních a vnějších prostorů organizací

Zajišťujeme strážní a vrátní službu v objektech organizací a společností, dle povahy a náročnosti s možným posílením na více strážných, kteří zajišťují:

  • zamezení neoprávněného vstupu a výstupu osob a věcí do/z areálu
  • zadržení osob, které se neoprávněně v areálu nacházejí a jejich předání policii ČR
  • zadržení a odebrání věcí od osob jenž páchají trestnou činnost
  • kontrola oprávněnosti vjezdu vozidel a při výjezdu kontrola dodacích listů k vyváženému zboží
  • kontrola a zajištění prostoru celého areálů (uzamčení místností, zajištění oken)
  • provádění kontrolních obchůzek po areálů
  • provedení prvotních a nezbytných opatření k zamezení zvětšení škodných následků (v případě požářu, výbuchu, havárie či živelné pohromy)

Strážní provádí výkon služby v uniformě s označiním firmy a osobním průkazem, dále jsou vybaveni prostředky mírné ochrany, v případě potřeby střelnou zbraní a služebním psem. Při kontrolní činnosti v objektech využívají strážní k internímu spojení radiostanice, které dle polohy střeženého areálu mají spojení s dispečinkem firmy, kde stálá služba může v případě nouze vyslat výjezdové vozidlo se zásahovou jednotkou, která je záštitou při výkonu strážní služby nebo pro potřeby střídání strážných. Pro kvalitní výkon služby provádíme vlastní montáž elektronického zařízení pro automatizovanou evidenci dodržování harmonogramu obchůzek střežených objektů, které vychází z nejmodernější identifikační technologie americké firmy Dallas Semiconduktor.

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou